Innowacyjna technologia polegająca na łączeniu pożytecznych mikroorganizmów z ekstraktami roślinnymi otrzymywanymi metodą ekstrakcji nadkrytycznej CO2 została zgłoszona do Urzędu Patentowego Rzeczpospolitej Polskiej. Potwierdzeniem wysokiej jakości i bezpieczeństwa zastosowanych pożytecznych szczepów bakterii probiotycznych są przyznane Atesty PZH.

Naturalny czynnik bioaktywny
Certyfikat EU Ecolabel

EU Ecolabel to dobrowolny program funkcjonujący na terenie Unii Europejskiej. Od 1992 roku zachęca producentów do przestrzegania zasad ekologii, a klientom zapewnia wiarygodność składu i innych cech produktu.

Oznakowanie jest przyznawane na podstawie kryteriów ekologicznych zatwierdzonych przez Komisję Europejską, która bierze pod uwagę opinie zarówno producentów i usługodawców, jak i organizacji ekologicznych oraz konsumenckich. Wyroby i usługi są oceniane przez niezależne jednostki specjalistyczne, a kryteria weryfikowane co 3 do 5 lat.

EU Ecolabel uwzględnia kryteria dotyczące całego cyklu życia wyrobów, co oznacza, że oddziaływanie na środowisko powinno być zmniejszone do minimum – od etapu wyrobu, przez całą produkcję, pakowanie, transport, po utylizację. Każde oznaczenie EU Ecolabel ma swój indywidualny numer nadawany przez jednostkę właściwą określonej grupie produktów lub usług.

ECOCERT Greenlife SAS to niezależna jednostka certyfikująca z główną siedzibą we Francji.

W 2006 roku został wprowadzony standard produktów czyszczących we współpracy ze wszystkimi interesariuszami łańcucha wartości – dostawcami, producentami oraz dystrybutorami. ECOCERT Greenlife SAS certyfikuje dzisiaj ponad 2100 produktów poprzez 185 zaangażowanych firm w 27 krajach. Główne cele to określenie wysokiego poziomu wymagań poprzez promowanie stosowania naturalnych składników oraz wdrażanie przez producentów praktyki przyjaznej dla środowiska na całej linii produkcyjnej.

Back to Top