SCHEMAT DZIAŁANIA
Naturalnego Czynnika Bioaktywnego z probiotykami

W skład Naturalnego Czynnika Bioaktywnego wchodzą pożyteczne, bezpieczne dla ludzi, zwierząt i środowiska naturalnego specjalnie wyselekcjonowane szczepy probiotyczne oraz 100% naturalne ekstrakty roślinne. Każdy z tych szczepów posiada zdolność wytworzenia odpowiednich enzymów w zależności od rodzaju zabrudzenia znajdującego się na powierzchni. Dzięki zastosowaniu technologii probiotycznej, przy regularnym stosowaniu preparatów usuwane będą zanieczyszczenia organiczne kryjące się również w szczelinach, zakamarkach i bruzdach czyszczonych powierzchni.

Działanie probiotyków rozłożone w czasie

ZABRUDZENIA I KURZ

ZANIECZYSZCZONA POWIERZCHNIA – PRZED CZYSZCZENIEM

PROBIOTYKI

DZIAŁANIE BAZY CZYSZCZĄCEJ, EKSTARKTU
Z LAWENDY I WSPÓŁDZIAŁANIE ENZYMÓW WYTWARZANYCH PRZEZ PROBIOTYKI

CZYSTA POWIERZCHNIA

CZYSTA POWIERZCHNIA – PRZEDŁUŻONY EFEKT CZYSTOŚCI I HIGIENY DZIĘKI POZYTYWNEMU EFEKTOWI
KOLONIZACJI PRZEZ PROBIOTYKI

Naniesione na powierzchnię podczas mycia mikroorganizmy probiotyczne natrafiając na zanieczyszczenie tłuszczowe, białkowe czy wodorowęglanowe, w szczególności znajdujące się w szczelinach, uwalniają enzymy prowadzące do ich rozpadu. Tak więc proces usuwania zabrudzeń nie kończy się z chwilą zakończenia mycia powierzchni.

Na skutek kolonizacji powierzchni przez pożyteczne mikroorganizmy efekt czyszczenia ulega przedłużeniu nawet do trzech dni po procesie mycia. Efektem tego działania jest czyszczenie powierzchni z zabrudzeń.

Dzięki działaniu probiotyków czyszczone powierzchnie
stają się higienicznie czyste jeszcze przez długi czas